Parkaden är en del av Hufvudstaden. Besök gärna våra andra siter:
Undermeny
Parkadens fasad

Ett parkeringshus med historia

Parkaden är med sin unika fasad en byggnad man direkt lägger märke till och har åsikter om. Låt oss berätta historien om Parkaden och varför våningsplanens mönster ser ut som dom gör.

I samband med den stora cityutvecklingen i början på 60-talet planerade Stockholms stad för 20 nya centralt belägna parkeringshus. De flesta byggdes aldrig och idag finns endast ett kvar: parkeringshuset Parkaden. Parkaden uppfördes under åren 1962‑65 och ritades av arkitekten Hans Asplund; son till den världsberömde arkitekten Gunnar Asplund. Hans Asplund var en entusiastisk och innovativ arkitekt. Han var extra stolt över hur väl Parkaden integrerades med omgivningen; Parkaden underlättade helt enkelt cirkulationen av varor och tjänster i området runt varuhuset NK och Sergels torg. Tillgängligheten för NKs bilburna kunder blev också den bästa tänkbara då parkeringshuset kunde nås direkt genom NKs nedre plan.

Asplund var väldigt nöjd med sina pelarlösa parkeringsplan med snedställda parkeringsplatser och personaleffektiva betalsystem vid utfarterna. Huset, som byggdes i samråd med den amerikanske experten George Devlin, fick ett s.k. sloping floor‑system. Detta innebär att svagt lutande våningsplan för bilarna uppåt till första bästa lediga parkeringsplats. Utfärden sker i den snabba spiralformade rampen i husets ena hörn. Parkaden inrymde från början 915 p-platser, men allt eftersom tiden gick och bilarna blev större minskade antalet till dagens 800.

Asplund var väl medveten om att det kunde bli ett problem för kunden att komma ihåg var man parkerat bilen. Till stöd för minnet utformade han husets välkända fasadelement där varje våningsplan har sin egen siffra ursparade som ett mönster. Siffrorna vändes mot varandra och kan därför läsas både inifrån och utifrån.

2007 klassades Parkaden av Stadsmuseets Norrmalmsinventering som en av de mest värdefulla fastigheterna på Norrmalm och fick den högsta klassificeringen enligt kulturhistoriska klassificeringssystemet - en blåmärkning.  Det är samma värde som husen i Gamla stan, stadshuset och kyrkorna har. En blåmärkning ger ett starkt skydd mot rivning och förvanskning. Parkaden är ett tidstypiskt och originellt hus från 1960-talet under vilket framtidsoptimismen var som starkast.